Hopádal 2015

Horem pádem Dalečínem je název závodu horských kol, jehož první ročník se uskutečnil v sobotu 29.8.2015. Na startu se sešlo 50 závodníků. Zastoupeny byli muži i ženy ve věku od 13 do 51 let pro které byla připravena trať o délce 22 km. Startovalo se z Bahen v Dalečíně a po kopcích na pravé straně Vírské přehrady se vystoupalo až ke Karasínu odkud již pokračovala trať v méně obtížném terénu po pravobřežní komunikaci zpět do Dalečína. V cíli byli všichni upachtění a upocení ale spokojení s vědomím, že to mají zdárně za sebou. Je pravda, že pro některé byla trať příliš krátká, pro jiné moc kopcovitá, záleží na tom, jak to komu šlapalo, ale nakonec to šlapalo všem a hlavně bez úrazů! Možná i díky velmi dobře připravené trati, na jejímž značení a organizačnímu zajištění v průběhu závodu se podílelo mnoho dobrovolníků především z Dalečína. Za jejich pomoc skládáme velký dík, bez ní by to nešlo. Také děkujeme všem, kdo nám umožnili průjezd po jejich pozemcích a materiálně nebo finančně nás podpořili. Děkuje Cyklo klub Dalečín
Výsledky: Kategorie mládež dívky: 1.Veronika Černá, 2. Hana Černá – obě z Bystřice nad Pern. Kategorie mládež chlapci: 1.Ladislav Klusák – Dalečín, 2.Marek Polák – Domanín, 3.Jiří Hofman – Rovečné. kategorie elite: 1.Petr Vlček – Polička, 2.Pavel Smolík – Dalečín, 3.Štěpán Vlček – Polička. Kategorie zkušení: 1.Vojtěch Hanyk – Sádek, 2.Lukáš Vostrejš – Dalečín, 3.Pavel Zedník – Dalečín. Kategorie veterán ženy: 1.Hana Koutná – Rovečné. Kategorie veterán muži: 1.Pavel Herník – Ubušínek, 2.Otakar Klepárník – Polička, 3.Jiří Dobiáš – Rovečné. Absolutní pořadí: 1. Petr Vlček, 2.Pavel Herník, 3.Pavel Smolík. Je potěšitelné, že se ve startovním poli neztratili borci z Dalečína a v každé obsazené kategorii atakovali stupně vítězů. Podle dojmů závodníků i diváků závody sklidili pochvalu za velmi vydařenou akci, tak snad příští rok v Dalečíně nashledanou. (pk)