. Propozice - HoPáDal

Propozice

V. ročník MTB HOPÁDAL DALEČÍN

POŘADATEL
Obec Dalečín
Dalečín 30, 592 41
tel: 603 487 566
email: cyklodalecin@seznam.cz

DATUM ZÁVODU
24.8.2019

CENTRUM ZÁVODU, START A CÍL
Dalečín – Areál Na bahnech, souřadnice (49.5916742N, 16.2467356E)

TRATĚ

Trasa A: 36 km, převýšení 1210 m
1.okruh shodný s trasou B, 40% terén (les, louka), 60% zpevněná cesta
2.okruh 90% terén (les, louka), 10% zpevněná cesta
Poznámka: časový limit trasy A na prvním mezičase (20-tý kilometr) bude stanoven průjezdem prvního závodníka trasy A + 30 minut. Závodníci po tomto časovém limitu nebudou vpuštěni do druhé části závodu a budou z trati staženi.

Trasa B: 20 km, převýšení 700m
40% terén (les, louka), 60% zpevněná cesta

Dětské závody: okruh na hřišti v areálu Na bahnech

KATEGORIE

Trasa A
muži: M 18-29, M 30-39, M 40-49, M 50+
ženy: bez omezení

Trasa B
junioři: (2004-2002)
juniorky: (2004-2002)
muži hobby: M 18-49, M 50+
ženy hobby: Ž 18-39, Ž 40-49, Ž 50+

Dětské závody
5 – 7let (2014-2012) … 300m (na hřišti)
8 – 10let (2011-2009) … 600m (na hřišti)
11-14let (2008-2005) …1200m (na hřišti+louka vedle hřiště)
Poznámka: V každé věkové kategorii se vyhodnocují zvlášť holky a kluci

OBČERSTVOVACÍ STANICE
Trasa A:20-tý km v areálu Na bahnech.

PŘIHLÁŠKY od 1.7.2019
1. on-line zde do 16.8.2019 včetně trička, jídla, nápoje (platba na účet: 2501627134 / 2010 )
2. on-line zde do 22.8.2019 včetně jídla a nápoje (platba na účet: 2501627134 / 2010 )
3. na místě v den závodu u pořadatele ( v ceně startovného nebude triko a jídlo)
Počet startujících omezen !!!!!!

STARTOVNÉ
On-line registrace a platba do 16.8.2019 – startovné 250,- Kč, startovné obsahuje startovní číslo, měření čipovou technologií, pořadatelskou službu a občerstvení v cíli (1x nápoj+1x jídlo)
* pro prvních 70 přihlášených závodníků tričko HoPáDal v ceně, zadat požadovanou velikost)
On-line registrace a platba po 16.8.2019 – startovné 250,- Kč, startovné obsahuje startovní číslo, měření čipovou technologií, pořadatelskou službu a občerstvení v cíli (1x nápoj+1x jídlo)
Registrace na místě v den závodu – startovné 250,- Kč, startovné obsahuje startovní číslo, měření čipovou technologií, pořadatelskou službu a občerstvení v cíli (1x nápoj)

PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. On-line registrace: Startovné je třeba uhradit na účet č. 2501627134 / 2010 , variabilní symbol vám přijde v automatickém emailu odeslaném na emailovou adresu uvedenou v přihlášce ihned po přihlášení. Startovné je možné stornovat s nárokem na vrácení celé částky do 19.8. 2019 včetně. Startovné se při neúčasti nevrací.
2. Registrace na místě: Platba v hotovosti pořadateli.

PROGRAM
8.30-9.30 – Prezentace
9.30 – Rozprava pro trasu A a B na Bahnech
10.00 – Hromadný start závodu TRASY A
10.05 – Hromadný start závodu TRASY B
13.30 – Start dětských závodů
14.00 – Vyhlášení výsledků. Vyhlášeni a oceněni budou první tři závodníci v každé kategorii.
Po vyhlášení přátelské zhodnocení u dobrého občerstvení.

UPOZORNĚNÍ
Všichni přihlášení startují na vlastní nebezpečí, pořadatel nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem. Základní podmínkou účasti je bezvadný stav kola, cyklistická přilba, kterou musí mít nasazenou na hlavě po celou dobu závodu. Trasa závodu je částečně vedena po pravobřežní komunikaci, kde je třeba dbát zvýšené opatrnosti vůči ostatním návštěvníkům. Po pravobřežní komunikaci v nepřehledných místech se držte po pravé straně komunikace.
Na celé trase s výjimkou občerstvovací stanice platí přísný zákaz odhazování odpadků do volné přírody. Případné odpadky zanechejte v prostoru občerstvovací stanice v areálu Na Bahnech. Protesty a reklamace se podávají bezprostředně po závodě, na pozdější reklamaci nebude brán zřetel. Pořadatel si vyhrazuje právo udělat změny ve vedení tratí a v časovém harmonogramu. Je zakázáno opustit cesty určené pro trasu závodu!!! V případě, že závodník poruší daná pravidla, bude diskvalifikován bez nároku na vrácení startovného.
Pořadatel se zavazuje, že osobní data přihlášených nikomu neposkytne a zajistí jejich ochranu v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.

DOPROVODNÝ PROGRAM
Skákací hrad, tarmpolína

PARKOVÁNÍ
Dalečín – Areál Na bahnech

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem majitelům pozemků, po kterých trať závodu vede, za souhlas s konáním této akce. Dále děkujeme všem sponzorům a dobrovolným pořadatelům.