. Propozice - HoPáDal

Propozice

X. ročník MTB HOPÁDAL DALEČÍN

POŘADATEL

Obec Dalečín a SK Drak Dalečín
Dalečín 30, 592 41
tel: 603 487 566
email: cyklodalecin@seznam.cz

DATUM ZÁVODU

24.8.2024

CENTRUM ZÁVODU, START A CÍL

Dalečín – Areál Na bahnech, souřadnice (49.5916742N, 16.2467356E)

TRATĚ

Trasa A: 38 km, převýšení 1050 m
1.okruh shodný s trasou B, 40% terén (les, louka), 60% zpevněná cesta
2.okruh 90% terén (les, louka), 10% zpevněná cesta
Poznámka: časový limit trasy A na prvním mezičase (20-tý kilometr) bude stanoven průjezdem prvního závodníka trasy A + 30 minut. Závodníci po tomto časovém limitu nebudou vpuštěni do druhé části závodu, budou z trati staženi, a budou klasifikováni DNF.

 

Trasa B: 20 km, převýšení 470m
40% terén (les, louka), 60% zpevněná cesta

Dětské závody: okruh na hřišti v areálu Na bahnech

 

KATEGORIE

Trasa A
muži: M 18-29, M 30-39, M 40-49, M 50+
ženy: bez omezení
týmy: Tým tvoří 5 závodníků libovolné kategorie trasy A. Do celkového výsledku se započítávají časy 4 nejlepších členů. Registrace proběhne na místě, při prezentaci, vyplněním týmové přihlášky.

KATEGORIE ELITE:
Tři nejrychlejší závodníci na trase A v absolutním pořadí budou vyhlášeni zvlášť v kategorii ELITE, a již nebudou zařazeni do pořadí v jednotlivých kategoriích.

Trasa B
junioři: (2009 – 2007)
juniorky: (2009 – 2007)
muži hobby: M1 18-39, M2 40-49, V1 50-59, V2 60+
ženy hobby: Ž 18-29, Ž 30-39, Ž 40-49, Ž 50+

Dětské závody
2 – 4 let (2022 – 2020) … 50m (na hřišti)
5 – 7let (2019 – 2017) … 300m (na hřišti)
8 – 10let (2016 – 2014) … 600m (na hřišti)
11-14let (2013 – 2010) …1200m (na hřišti+louka vedle hřiště)
Poznámky k dětským závodům:

  • Startovné ZDARMA – registrace na místě v den závodu nebo online.
  • V každé věkové kategorii se vyhodnocují zvlášť holky a kluci.
  • dle počtu závodníků v jednotlivých kategoriích pořadatel rozhodne o startu závodu holek a kluků zvlášť. 
  • děti se přihlašují dle ročníku narození, ne dle dosaženého věku v den závodu
  • děti se mohou přihlásit do závodu na trasu B a budou i hodnoceni, ale již nemohou závodit v dětských závodech. V případě, že dítě chce závodit na dětském závodě, může se na trasu B registrovat, dostane startovní číslo, ale nebude na trase B počítán do hodnocení kategorie. V tomto případě je poplatek za čip 120 Kč a musí jet s doprovodem starším 18 let.

 

OBČERSTVOVACÍ STANICE

Trasa A: 20-tý km v areálu Na bahnech.

 

PŘIHLÁŠKY DOSPĚLÍ

On-line registrace na www.hopadal.cz spuštěna od 1.6.2024 do 24.8.2023.

1. on-line na www.hopadal.cz do 26.7.2024 včetně trička, jídla, nápoje v ceně
    platba na účet: 115-2278120217/0100, startovné 400,-kč
2. on-line na www.hopadal.cz do 16.8.2024 včetně jídla a nápoje v ceně
    platba na účet: 115-2278120217/0100, startovné 400,-kč
3. on-line na www.hopadal.cz do 22.8.2024 bez jídla a nápoje
    platba na účet: 115-2278120217/0100, startovné 400,-kč

Přihlášení na místě není možné!
Počet startujících omezen !!!!!!

 

PŘIHLÁŠKY DĚTI

1. on-line www.hopadal.cz od 1.6.2024, startovné zdarma
2. v den závodu na místě do 12:30, startovné zdarma

 

STARTOVNÉ

  1. On-line registrace a platba do 26.7.2024 – startovné 400,- Kč, startovné obsahuje tričko HoPáDal v ceně (zadat požadovanou velikost), startovní číslo, měření čipovou technologií, pořadatelskou službu a občerstvení v cíli (1x nápoj+1x jídlo)
  2. On-line registrace a platba do 16.8.2024 – startovné 400,- Kč, startovné obsahuje startovní číslo, měření čipovou technologií, pořadatelskou službu a občerstvení v cíli (1x nápoj+1x jídlo)
  3. On-line registrace a platba do 22.8.2024 – startovné 400,- Kč, startovné obsahuje startovní číslo, měření čipovou technologií, pořadatelskou službu, bez občerstvení v cíli

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY

On-line registrace: Startovné je třeba uhradit na účet č. 115-2278120217/0100, variabilní symbol vám přijde v automatickém emailu odeslaném na emailovou adresu uvedenou v přihlášce ihned po přihlášení.
Platba musí být připsána na účet č. 115-2278120217/0100 do 3 pracovních dnů od přihlášení, jinak bude přihláška neplatná.
Startovné je možné stornovat s nárokem na vrácení celé částky do 16.8.2024 včetně.
Při neúčasti se startovné nevrací.

 

PROGRAM

8.30-9.30 – Prezentace
9.30 – Rozprava pro trasu A a B na Bahnech
10.00 – Hromadný start závodu TRASY A
10.05 – Hromadný start závodu TRASY B
13.30 – Start dětských závodů
15.00 – Vyhlášení výsledků. Vyhlášeni a oceněni budou první tři závodníci v každé kategorii.
18.00 – Duatlon (běh, kolo, pivo, panák)
Po vyhlášení přátelské zhodnocení u dobrého občerstvení.

 

UPOZORNĚNÍ

Všichni přihlášení startují na vlastní nebezpečí, pořadatel nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem. Základní podmínkou účasti je bezvadný stav kola, cyklistická přilba, kterou musí mít nasazenou na hlavě po celou dobu závodu. Trasa závodu je částečně vedena po pravobřežní komunikaci, kde je třeba dbát zvýšené opatrnosti vůči ostatním návštěvníkům. Po pravobřežní komunikaci v nepřehledných místech se držte po pravé straně komunikace.
Na celé trase s výjimkou občerstvovací stanice platí přísný zákaz odhazování odpadků do volné přírody. Případné odpadky zanechejte v prostoru občerstvovací stanice v areálu Na Bahnech. Protesty a reklamace se podávají bezprostředně po závodě, na pozdější reklamaci nebude brán zřetel. Pořadatel si vyhrazuje právo udělat změny ve vedení tratí a v časovém harmonogramu. Je zakázáno opustit cesty určené pro trasu závodu!!! V případě, že závodník poruší daná pravidla, bude diskvalifikován bez nároku na vrácení startovného.
Pořadatel se zavazuje, že osobní data přihlášených nikomu neposkytne a zajistí jejich ochranu v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.

 

DOPROVODNÝ PROGRAM

Skákací hrad, trampolína, hudba

 

PARKOVÁNÍ

Mapa parkovaniDalečín

  • Areál Na bahnech ve vyznačených sektorech P1
  • Louka u ČOV – P2

 

 

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem majitelům pozemků, po kterých trať závodu vede, za souhlas s konáním této akce. Dále děkujeme všem sponzorům a dobrovolným pořadatelům.