. Propozice - HoPáDal

Propozice

VII. ročník MTB HOPÁDAL DALEČÍN

POŘADATEL

Obec Dalečín
Dalečín 30, 592 41
tel: 603 487 566
email: cyklodalecin@seznam.cz

DATUM ZÁVODU

21.8.2021

CENTRUM ZÁVODU, START A CÍL

Dalečín – Areál Na bahnech, souřadnice (49.5916742N, 16.2467356E)

TRATĚ

Trasa A: 36 km, převýšení 1210 m
1.okruh shodný s trasou B, 40% terén (les, louka), 60% zpevněná cesta
2.okruh 90% terén (les, louka), 10% zpevněná cesta
Poznámka: časový limit trasy A na prvním mezičase (20-tý kilometr) bude stanoven průjezdem prvního závodníka trasy A + 30 minut. Závodníci po tomto časovém limitu nebudou vpuštěni do druhé části závodu, budou z trati staženi, a budou klasifikováni DNF.

Trasa B: 20 km, převýšení 700m
40% terén (les, louka), 60% zpevněná cesta

Dětské závody: okruh na hřišti v areálu Na bahnech

 

KATEGORIE

Trasa A
muži: M 18-29, M 30-39, M 40-49, M 50+
ženy: bez omezení
týmy: Tým tvoří 5 závodníků libovolné kategorie trasy A. Do celkového výsledku se započítávají časy 4 nejlepších členů. Registrace proběhne na místě, při prezentaci, vyplněním týmové přihlášky.

KATEGORIE ELITE:
Tři nejrychlejší závodníci na trase A v absolutním pořadí budou vyhlášeni zvlášť v kategorii ELITE, a již nebudou zařazeni do pořadí v jednotlivých kategoriích.

Trasa B
junioři: (2006 – 2004)
juniorky: (2006 – 2004)
muži hobby: M1 18-39, M2 40-49, V1 50-59, V2 60+
ženy hobby: Ž 18-29, Ž 30-39, Ž 40-49, Ž 50+

Dětské závody
2 – 4 let (2019 – 2017) … 50m (na hřišti)
5 – 7let (2016 – 2014) … 300m (na hřišti)
8 – 10let (2013 – 2011) … 600m (na hřišti)
11-14let (2010 – 2007) …1200m (na hřišti+louka vedle hřiště)
Poznámka: V každé věkové kategorii se vyhodnocují zvlášť holky a kluci. Startovné ZDARMA – registrace na místě v den závodu.

 

OBČERSTVOVACÍ STANICE

Trasa A:20-tý km v areálu Na bahnech.

 

PŘIHLÁŠKY

On-line registrace na www.hopadal.cz spuštěna od 1.6.2020 do 15.8.2020.
1. on-line www.hopadal.cz do 12.8.2020 včetně trička HoPáDal v ceně
    platba na účet: 115-2278120217/0100), startovné 350,- Kč
2. on-line www.hopadal.cz do 15.8.2020 bez trička
    platba na účet: 115-2278120217/0100), startovné 350,- Kč

Přihlášení na místě není možné!
Počet startujících omezen !!!!!!

 

STARTOVNÉ

  1. On-line registrace a platba do 12.8.2021 – startovné 350,- Kč, startovné obsahuje tričko HoPáDal v ceně (zadat požadovanou velikost), startovní číslo, měření čipovou technologií, pořadatelskou službu a občerstvení v cíli (1x nápoj+1x jídlo)
  2. On-line registrace a platba do 15.8.2021 – startovné 350,- Kč, startovné obsahuje startovní číslo, měření čipovou technologií, pořadatelskou službu a občerstvení v cíli (1x nápoj+1x jídlo)

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY

On-line registrace: Startovné je třeba uhradit na účet č. 115-2278120217/0100, variabilní symbol vám přijde v automatickém emailu odeslaném na emailovou adresu uvedenou v přihlášce ihned po přihlášení.
Platba musí být připsána na účet č. 115-2278120217/0100 do 3 pracovních dnů od přihlášení, jinak bude přihláška neplatná.
Startovné je možné stornovat s nárokem na vrácení celé částky do 15.8.2020 včetně.
Při neúčasti se startovné nevrací.

 

PROGRAM

8.30-9.30 – Prezentace
9.30 – Rozprava pro trasu A a B na Bahnech
10.00 – Hromadný start závodu TRASY A
10.05 – Hromadný start závodu TRASY B
13.30 – Start dětských závodů
14.00 – Vyhlášení výsledků. Vyhlášeni a oceněni budou první tři závodníci v každé kategorii.
Po vyhlášení přátelské zhodnocení u dobrého občerstvení.

 

UPOZORNĚNÍ

Všichni přihlášení startují na vlastní nebezpečí, pořadatel nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem. Základní podmínkou účasti je bezvadný stav kola, cyklistická přilba, kterou musí mít nasazenou na hlavě po celou dobu závodu. Trasa závodu je částečně vedena po pravobřežní komunikaci, kde je třeba dbát zvýšené opatrnosti vůči ostatním návštěvníkům. Po pravobřežní komunikaci v nepřehledných místech se držte po pravé straně komunikace.
Na celé trase s výjimkou občerstvovací stanice platí přísný zákaz odhazování odpadků do volné přírody. Případné odpadky zanechejte v prostoru občerstvovací stanice v areálu Na Bahnech. Protesty a reklamace se podávají bezprostředně po závodě, na pozdější reklamaci nebude brán zřetel. Pořadatel si vyhrazuje právo udělat změny ve vedení tratí a v časovém harmonogramu. Je zakázáno opustit cesty určené pro trasu závodu!!! V případě, že závodník poruší daná pravidla, bude diskvalifikován bez nároku na vrácení startovného.
Pořadatel se zavazuje, že osobní data přihlášených nikomu neposkytne a zajistí jejich ochranu v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.

 

COVID-19

Jako ostatní pořadatelé podobných sportovních akcí jsme nuceni dodržovat platná nařízení vlády ČR. Všichni samozřejmě doufáme, že se situace s pandemií Covid-19 brzy uklidní a budeme moci závod uspořádat podle plánu.
Pokud ale aktuální epidemiologická situace neumožní uspořádání závodu, vrátíme již přihlášeným závodníkům zaplacené startovné v plné výši zpět na účet, ze kterého bylo startovné uhrazeno.
Aktuální informace budou vyvěšeny na webu závodu https://hopadal.cz

 

DOPROVODNÝ PROGRAM

Skákací hrad, trampolína, hudba

 

PARKOVÁNÍ

Dalečín – Areál Na bahnech

 

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem majitelům pozemků, po kterých trať závodu vede, za souhlas s konáním této akce. Dále děkujeme všem sponzorům a dobrovolným pořadatelům.